What Are The Advantages of Purchasing Property for Sale in Bursa?

Bursa is a developing trade and tourism center, so investment in Bursa is gradually becoming more and more attractive to foreign investors. Here are some advantages of Property for Sale in Bursa:

– It is close to Istanbul. Being close to Istanbul, it is also attractive to those who want to make trade and to make investment in the city.

– It is more economic than Istanbul. Istanbul may be the biggest city of Turkey, but the costs of living and the prices of properties are determined accordingly. With lower prices, Bursa takes the advantage of being close to the metropolis. Okumaya devam et What Are The Advantages of Purchasing Property for Sale in Bursa?

Uluslararası Marka Tescil İşlemi İçin Hangi Şartlar Aranılmaktadır?

Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste (Türkiye’de) başvuru halinde bulunan veya tasdik edilen esas markaya uluslararası marka tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır. Eğer onay tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde, menşe ofisce tasdik edilen marka esas onay mahkeme kararıyla veya marka sahibi tarafından iptal edilir ise, uluslararası marka onayıiptal edilir. Aynı şekilde, uluslararası onayın, menşe ofise yapılan bir başvuruya dayandığı durumda; uluslararası marka tescil eğer başvuru beş yıllık süre içerisinde reddedilir, geri çekilir ya da başvurudan kaynaklanan onay bu süre içerisinde hükümsüz kalır ise uluslararası onayda da iptal edilir.

Uluslararası onay tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitiminden sonra, esas başvurudan veya esas onaydan bağımsız hale gelir.

Markalar,sadece onay edildikleri ülkelerde korunurlar.Tek bir başvuru ile tüm dünyayı kapsayan bir onay sistemi bulunmamaktadır.Özellikle kendi markası ile ihracat yapan firmalarımızın,mallarını gönderdikleri yada Pazar olarak gördükleri her ülkede markalarının onay edilmesi gerekmektedir.

  • Mallarınızın gümrüklerde veya o ülke sınırları içinde toplatılması,
  • İlgili ülkede markanız ile satış yapmanızın veya hizmet vermenizin engellenmesi,
  • Tazminat ve ceza davaları gibi risklerin önüne geçer,

Uluslararası Marka Tescil:

1-Yurtdışında onay talep edilen ülke/ülkeler herhangi bir toplu onay sistemine dahil değilse

2-Yurtdışında onay talep edilen marka henüz Türkiye’de müracaat / onay edilmemişse

3-Yurtdışında onay talep edilen marka sınıfı,logo renk bakımında Türkiye’de müracaat /onay edilmiş markadan farklı ise

Uluslararası marka onay işlemlerinin ilgili ülkenin patent vekili aracılığıyla yapılması zorunluluğu vardır. Markiz; yurt dışında tanınmış,güvenilir ve deneyimli vekillerle çalışmaktadır.Ülke bazında yapılacak yurtdışı marka müracaatlarında onay prosedür,süreç ve maliyetleri her ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’nin de üye olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilenuluslararası  marka onay işlemleri Dünya Fikri Hakları Örgütü(WIPO) tarafından yürütülen en çok tercih edilen uluslar arası onay  sistemidir.Uluslar arası marka tescil yayına açıldığı tarihten itibaren,18 ay içerisinde markanın onayı kesinlik kazanır.

Tek başvuru ile birden fazla ülkede müracaat yapılabilir ve tüm işlemler için başlangıçta tek bir ücret ödenir.Onar talep edilen ülkelerden herhangi birinden ret uygunsuzluk itiraz gelmedikçe yurtdışı vekil tayin edilmesi zorunluluğu yoktur,işlemler tek bir merkez (WIPO)üzerinden yürütülür.Uluslar arası marka onay talep edilen ülkelerden bazılarında marka red  edildiğinde bile diğer  ülkelerde onay işlemleri devam eder.Yenilenme ve uluslararası onaya ilişkin değişiklik talepleri tek müracaatla yapılabilir.Onayelde edildikten sonra,başvuru sahibi koruma kapsamanın genişletmek amacıyla sisteme yeni dahil olan ülkeler için veya daha önce başvuru istenilmemiş olan ülkeler için müracaat yapabilir. Markaların onay  işleminin süresi için kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Marka başvurusunu takiben evraklar incelenir ve şekli eksiklik bulunmaması durumunda başvuru alındı yazısı düzenlenir. Daha sonra sırasıyla,eşya listesi düzenlenir, marka uzmana gönderilir, uzman kararının olumlu olması durumunda 3. kişilerin itirazına açık olarak ilana çıkan marka 3 ay resmi TPE marka bülteninde yayınlandıktan sonra itiraz bulunmaması durumunda onay kararı alınır. Toplam süreç ortalama 8-10 ay aralığında tamamlanmaktadır.

Uluslararası Marka Tescil Sürecinden En Çok Vakit Alan Süreçler Uzman İncelemesi Ve İtiraz Uzman Kararına İtiraz, Yayına İtiraz İşlemleridir

 Marka onay sürecinin uzamaması için başvuru öncesi gerçekleştirilen marka ön araştırma işleminin özenle yapılması şarttır. Bu nedenle ön araştırma işleminin marka uzmanları ve marka vekilleri tarafından profesyonel olarak gerçekleştirilmesi zaman ve ekonomik maliyetlerin de azalmasını sağlayacaktır. Günümüzde bir çok marka patent ofisimarka ön araştırma işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirmekte ve müşterilerine marka ön araştırma raporu sunmaktadır. Bununla birlikte Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) de marka ön araştırma talebinde bulunulabilir. İnternet üzerinde yapılan ön araştırmalar da son dönem başvuruların bir kısmı sisteme girilmediği için görülememekte, bir kısmı da sınıf listeleri henüz oluşturulmadığı için yorumlanamamaktadır. Bu tip şüphelerin söz konusu olması durumunda ve/veya internet üzerinde yapılan ön araştırmada sınıfı girilmemiş aynı / benzer marka ile karşılaşılması durumundaTPE’ne marka ön araştırma başvurusu yapılmasında fayda vardır.

 

 

 

 

 

Marka Tescil İşlemi İle Markanızı Güvence Altına Alın

Türk Marka Hukukunda markanın ne olduğu konusunda belirleyici kesin bir tanım yapılmamıştır. Ancak örnekleme yoluyla markanın içereceği unsurlar belirlenmiştir. Markalar ile ilgili olarak uygulanacak hukuk kaynağı 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı markaların Korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnamedir.Marka tescil işlemi ile markanızı güvence altına alın. Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi her türlü işaretlerdir.

Türkiye de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’nin etkili korumasından yararlanabilmesi için onaylı olması zorunludur.Ticaret Unvanları ve İşletme Adları başka kanunlarla olsa bile, Marka olarak onayı olmadıkça marka sayılmaz.

Marka, Mal Veya Ambalajı İle Marka Tescil Ettirilebilir

Bu durumda mal veya ambalajın onayı marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.Ticari rekabet ortamında, en önemli yatırımınız markanızdır.Marka, müşterilerinize sunacağınız ürün ve hizmetlerinizde kalitenin ve yaratacağınız farkın en önemli göstergesidir.Şirketlerin büyüklüğü sahip oldukları maddi varlıklarından çok, markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Markalaşmak karlılığı arttırmanın en etkili yoludur. Marka onayı ise markalaşma stratejisinin temelidir.Taklitçi kişi veya kuruluşların haksız rekabetini önlemenin şartı,İsim Tescilidir.Marka başvurunuz uzman ekiplerimiz tarafından aynı iş günü içerisinde online olarak yapılmaktadır. İsim tescil işlemi, enstitü tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınır. Marka başvurusunun yapıldığına dair resmi yazı, başvuru sahibine iletilmektedir.Türk Patent Enstitüsü başvurusu yapılan markayla ilgili yaklaşık 6 ay boyunca ön inceleme yapmaktadır. İnceleme sonrası uygun bulunan markalar, Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmaktadır. 3 ay Bültende yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda markanın onay kararı çıkmaktadır. Onay kararı çıkan markanın belge ücretinin ödenmesiyle birlikte,markanın onay süreci tamamlanmakta ve marka tescili belgesi oluşturulmaktadır.

Marka başvurusu nasıl yapılır sorusunun ayrıntılı olarak açıklamasını öğrenmek ve markanızın onay sürecini başlatmak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.Onayı markanın onaysız markaya oranla büyük avantajları vardır.Başvuru aşamasında,TPE tarafından incelenen,uygun görüldüğü taktirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka,hem resmi kurumların hem toplumun denetiminde olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur.

Artık hiçbir risk taşımamasının yanı sıra,elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı vardır.Haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi,yaptırımlaruygulanmasını sağlayabilir.Markanızı onaylattığınızda amaç ise sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte,haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir.Çünkü bu durumda elinde varlığından hiç haberdar olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer marka tescili bir markası bulunan bir kişi yada işletme,size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir.

Marka Tescil İşlemi Yaklaşık Olarak 10-12 Ay Sürmekte Olan Bir İşlemler Silsilesidir

En baştan bu belgenin teslimi aşamasına kadar ciddiye alınması gereken ve ciddiyetle takip edilmesi gereken bu işlemler bütününün ehil ellere teslim edilmesi en uygun yoldur. Bu konu pek çok yazışma ve işlem mevcuttur. Herhangi bir itiraz veya redle karşılaşmayan bir markanın dahi işlemlerinin takip edilmesi için özel önem ve ihtisas gerektiği dikkate alınırsa markanın reddedilmesi veya ilan aşamasında itiraz edilmesi durumunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Bu nedenle marka tescili ve marka tescili ile ilgili tüm işlemlerin profesyonel vekiller aracılığıyla yürütülmesi çok önemlidir. Müracaat ise; araştırma sonucunda markanın müsait olduğunun belirlenmesinin ardından kullanmayı arzuladığımız sektörlerde markanın onay talebinde bulunmasıdır.İnceleme, müracaatın Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından tescil edilip edilmeyeceğinin sorgulanması dönemidir. Burada 556 sayılı KHK 7. maddesi uyarınca yapılan inceleme ile bir kelimenin marka oma vasfı taşıyıp taşmadığı karara bağlanmaktadır. Bu inceleme sonunda marka ya kabul edilip ilana açılacak ya da kabul görmeyerek reddedilir.